عکسهای جالب از کشف اسکلت انسانهای غول پیکر!!

در این تصاویر اسکلت های غول پیکری را می بینید که بر اساس شواهد موجود در بیابان های مصر مدفون شده اند و باستان شناسان در کاوش هایی که در شمال شرق این کشور ترتیب دادند، موفق به کشف آنها شدند.
 
ایران ناز: فکر می کنید این تصاویر واقعی هستند یا صرفا یک شوخی تصویری به شمار می آیند؟
 
عکسهای جالب از کشف اسکلت انسان های غول پیکر! ، www.irannaz.com
 
عکسهای جالب از کشف اسکلت انسان های غول پیکر! ، www.irannaz.com
 
عکسهای جالب از کشف اسکلت انسان های غول پیکر! ، www.irannaz.com
 
عکسهای جالب از کشف اسکلت انسان های غول پیکر! ، www.irannaz.com
 
عکسهای جالب از کشف اسکلت انسان های غول پیکر! ، www.irannaz.com
 
عکسهای جالب از کشف اسکلت انسان های غول پیکر! ، www.irannaz.com
 
محل کشف این اسکلت های غول پیکر
 
عکسهای جالب از کشف اسکلت انسان های غول پیکر! ، www.irannaz.com
/ 0 نظر / 7 بازدید