دوران دانشجویی


این گونه وافر دانشجو ها بیشتر در کلاس مختلـــط رشد و نمو دارند.

علایق : جزوه گیری، متر کردن دانشگاه، شرکت در کلاس های بی مورد، دکه تلفن

عاقبت این گونه :

اگزودانشجو (دانشجوی اگزوز نما یا اگزوز دانشجو نما)

 

دانشجوی گشنه :


این گونه به وفور در خوابگاه های دانشجویی تکثیر می شود. علامت مشخصه این گونه، چابکی در شکار است :

 

نقاط ضعف : بوفه ، سلف.

این نوع دانشجو در کودکی :


چند دانشجوی گشنه در پایان یک کار گروهی  :

دانشجوی خوشحال : تقریبا بین هر 10 دانشجو یک دانشجوی خوشحال می توان یافت .

 

 

 

ورزش در روز های تعطیل در خوابگاه دانشجویی :


آ  * س  کلاس :

 

 

 

دانشجوی خرخون : در هر کلونی چند مورد از این نوع یافت می شود.

راه های نمره گرفتن


دانشجوی جوگیر :

 

 

 

دانشجوی جوگیر وقتی کوچک بود :

 

/ 0 نظر / 13 بازدید